Monday, 12 December 2011

KOD 431 DALAM JANJANG T5 [1]

JANJANG (PROGRESSION) bukanlah tajuk yang payah seperti digembar-gemburkan ramai. Saya kadang2 ketawa sendiri melihat telatah pelajar2 kita yang mudah panik. Lucu. Lucu sangat. Janjang ada 2 jenis. [1] Jujukan Arimetik (JA) [2] Janjang Geometrik (JG).


JENIS PERTAMA : JANJANG ARIMETIK.


1) MENCARI BILANGAN SEBUTAN
Bagi kes mencari  BILANGAN SEBUTAN, kita biasa menggunakan rumus Tn = a+(n-1)d. Untuk pengetahuan anda, Tn = nilai sebutan, n = bilangan sebutan, a= sebutan pertama dan d = beza sepunya. Anda perlu tahu empat nilai sahaja di dalamnya iaitu a, d, n dan Tn.

RAHSIANYA : 3 daripadanya akan diberi. HANYA SATU yang perlu dicari.
KOD RAHSIANYA = 431 (4 jumlah, 3 diberi, 1 dicari)

Q1. Given AP : 2,5,8.......find the 10 th term (sebutanyang kesepuluh)

Diketahu a= 2, d = 5-2 = 3, n = 10. TUGAS ANDA ialah mencari nilai Tn sahaja.

Tn = a+ (n-1)d
Tn = 2 + (10-1).3 = 2+9.3= 29

Q2. Given that AP : 3, 9, 15,.......303, find the number of term (cari nilai n). 

Diketahui a=3. d = 9-3=6, Tn=303. TUGAS ANDA ialah cari n sahaja


Tn=a + (n-1)d
303 = 3 + (n-1)6 = 3 + 6n -6, maka 303-3+6 = 6n.
Seterusnya 6n = 306, so n= 51


2).JUMAH SEBUTAN
Bagi kes mencari JUMLAH SEBUTAN pulak, kita dikehendaki menggunakan rumus berikut iaitu

Sn = n/2 [2a + (n-1)d].

Hanya ada EMPAT PERKARA sahaja perlu diketahui iaitu a, d, n dan Sn. TIGA NILAI akan diberitahu kepada anda. HANYA SATU  yang mesti anda cari. 

RAHSIANYA :Gunakan kod 431 seperti di atas

Q3. Given AP : 10, 30, 50,.....find the sum of the first 10 th term (cari jumlah 10 sebutan pertama)

Diketahui a=10, d = 30-10=20, n =10, Sn = ???

Sn = n/2 [ 2a + (n-1)d].
Anda masukkan semua nilai di atas. Dapatkan nilai Sn anda.

Q4. Given AP : 2, 5, 8........ find the number of term of the squence where its sum will be more than 1000 for the first time.

Diketahui a=2, d = 5-2=3, Sn= 1000, n=???

Sn = n/2 [2a+(n-1)d]
Bila Sn > 1000, so n/2 [2.2 + (n-1)3] > 1000
maka,  n [4 + 3n-3] >2000
maka,  n [1+3n] >2000
maka, n + 3n2 - 2000 > 0
3n2 + n - 2000 > 0

Diketahui a = 3, n = 1, c = -2000

Guna kalkulator. Cari nilai n. Pilih n yang positif.
Didapati n = 26, -26. . Pilih yag positif, so n = 26.Disiapkan pada 12.12.2011    9.32 am
UNTUK MEMBERI KOMEN/RESPONS, SILA PILIH "COMMENT AS" DI BAWAH SEBAGAI ANONYMOUS ATAU NAME/URL. TAIP NAMA ANDA & ABAIKAN URL. TQ

No comments:

Post a Comment